Data obwieszczenia: 30 kwietnia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO
PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI
SWISSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W PILE

 

Zarząd Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej:„Swisspol”) z siedzibą w Pile, działając na podstawie przepisu art. 500 § 21 KSH niniejszym ogłasza, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia ze spółką Unibest Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000220634, („Unibest”) („Plan Połączenia”).

Zarządy w/w spółek sporządziły Plan Połączenia spółek poprzez przejęcie, wedle którego majątek spółki Unibest sp. z o.o. zostanie w całości przeniesiony na spółkę Swisspol sp. z o.o.

Z treścią Planu Połączenia Swisspol sp. z o.o. oraz Unibest sp. z o.o. i załącznikami do niego można zapoznać się pod linkiem:

 

 Plan Połączenia Swisspol sp. z o.o. oraz Unibest sp. z o.o.