Filozofia 

   • Orientacja na klienta i oferowanie produktów wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach.
   • Systematyczny rozwój oferowanych wyrobów i optymalizacja kosztów.
   • Koncentracja na partnerskich oraz długotrwałych relacjach z klientami.
   • Systematyczny wzrost sprzedaży oraz udziału w rynku.
   • Stawianie sobie ambitnych celów.
   • Wysoka elastyczność we współpracy z klientami.
   • Inwestycje w infrastrukturę i kapitał ludzki.
   • Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności wszystkich pracowników firmy.
   • Przestrzeganie wymagań prawnych.
   • Działanie z poszanowaniem środowiska naturalnego.