Jakość 

  • W celu zaspokojenia stale rosnących potrzeb i oczekiwań naszych partnerów oraz klientów, wdrożony został system zarzadzania jakością. Obejmuje on wszystkie etapy przygotowania, produkcji, dystrybucji i wdrażania produktów w firmie SWISSPOL.

  • Od 2009 roku, jako fundament dla osiągnięcia celów najwyższej jakości przyjęta została w firmie SWISSPOL norma BS EN ISO 9001

Image1